Scroll to top
sk

pracie stroje Primus – moderné pracie stroje s automatickým riadením pracieho cyklu

Technológia

Pranie

Na pranie sa používajú veľkokapacitné pracie stroje Primus – moderné pracie stroje s automatickým riadením pracieho cyklu. Dávkovanie je riadené elektronickým mikroprocesorovým počítačom. Pre daný typ znečistenia a textílie sa selektuje spektrum najvhodnejších pracích produktov od spoločnosti Ecolab. Každá zákazka je spracovaná samostatne, podľa požiadaviek zákazníka. Je roztriedená podľa sortimentu a zabalená do fólie.

Chemické čistenie

Na chemické čistenie odevov sa používajú chemické čistiace stroje Realstar s uzatvoreným okruhom čistenia, ktoré spĺňajú najprísnejšie ekologické kritériá.

Žehlenie

Konečná úprava odevov a bielizne sa vykonáva na najmodernejších sušiacich žehličoch -kalandroch typu LAPAUW XXL, Primus na žehliacich lisoch či naparovaním na figurínach.

Žehlič LAPAUW XXL je ojedinelý svojho typu nielen na Slovensku ale aj v Európe, keďže využíva špičkovú technológiu žehlenie, ktorá je zárukou vysokej kvality konečnej úpravy bielizne.

Doprava k zákazníkovi

Doprava zákaziek k zákazníkovi sa uskutočňuje podľa požiadaviek odberateľov nákladnými automobilmi Peugeot Boxer a Citroen.

Voda

Voda je jedna z najdôležitejších surovín v praní. Preto je dôležité v pracom procese používať mäkkú vodu bez ďalších stopových prvkov ako je železo či meď spĺňajúcu najprísnejšie kritériá. Na úpravu vody používame zariadenie od firmy Earth Resources. Zariadenia tejto spoločnosti pri úprave vody využívajú kinetickú energiu bez akéhokoľvek napojenia na elektrickú sieť. Zároveň využívame predohrev vody pomocou solárnych kolektorov taktiež naša práčovňa nevyužíva paru ako médium.

Vzhľadom k týmto skutočnostiam sme sa stali ako jedna z mála práčovní a čistiarní na Slovensku tzv.
„Zelenou – ekologickou práčovňou“

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.