Scroll to top
sk

Pranie, čistenie a žehlenie

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.


Vedúci prevádzky

Vedúci prevádzky

Tel.: +421 903 503 070

Manager

Manager

Tel.: +421 903 807 907
Tel.: +421 903 593 979

Fakturačné údaje

PRAMAKO s.r.o.
Podháj 67
974 05 Banská Bystrica

IČO: 36698121
DIČ: 2022271823
IČ DPH: SK2022271823

Badín, pri Obecnom úrade
Radvaň, Kalinčiakova ul.3
Centrum BB, OD PRIOR
ZVOLEN, P.O. Hviezdoslava 34
SÁSOVÁ, Rudohorská ul. 27, Obchodné centrum
Zóna 1 – UMB, Tajovského ulica, ŠD – 3, blok B [B]
Zóna 2 – UMB, Tajovského ul., ŠD-1, blok “A”, 2.p.
Zóna 3 – OD PRIOR – Banská Bystrica
Zóna 4 – OC GLAVICA – Devínska Nová Ves
Zóna 5 – OC DUBRAWA- Dúbravka
Zóna 6  – UMB – Komenského ul., ŠD-2, 3.p.
Zóna 7 – P.O. Hviezdoslava 34, Zvolen