Tel.\Fax: 048/410 46 86
bubon bubon bubon spodná časť

Samoobslužné práčovneVyužite služby naších samoobslužných práčovní. V prípade potreby informácii o aktuálnej situácii v práčovni využite
live webkamery ktore Vám sú dostupne 24 hodín denne.


Zóna 1 - UMB, Tajovského ulica, ŠD - 3, blok B [B]

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

OTVORENÉ NON-STOP

webkamera Live webkamera

Pre sprístupnenie live [*] kamery musíte uviesť:
Meno: "user"
Heslo: "UMB"
Zóna 3 - Tu Zvolen - Bariny

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

OTVORENÉ NON-STOP

webkamera Live webkamera

Pre sprístupnenie live [*] kamery musíte uviesť:
Meno: "user"
Heslo: "tu"
ZÓNA 2 - UMB, Tajovského ul., ŠD-1, blok "A", 2. poschodie

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

OTVORENÉ NON-STOP

webkamera Live webkamera

Pre sprístupnenie live [*] kamery musíte uviesť:
Meno: "user"
Heslo: "UMB"
Zóna 4 - OD PRIOR - Banská Bystrica

Samoobslužná práčovňa
Selfservice laundry
Selbstbediente waschzone

Po.-Ne.- 09:00=22:00

webkamera Live webkamera

Pre sprístupnenie live [*] kamery musíte uviesť:
Meno: "host"
Heslo: (žiadne heslo)


* V prípade výstražného hlásenia pri spustení live webkamery, povoľte inštaláciu ActiveX prvku. Optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyššie.